Żylaki to widoczne, odcinkowe i trwałe rozszerzenia żył układu powierzchownego. Żylaki kończyn dolnych to jedno z najczęstszych schorzeń w Polsce i na świecie. 

Wyodrębniono wiele czynników ryzyka rozwoju żylaków kończyn dolnych, między innymi: wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne, ciąża, praca w pozycji stojącej lub siedzącej, otyłość, wysoki wzrost, nawykowe zaparcia i mała aktywność fizyczna. Wszystkie te czynniki prowadzą do zastoju krwi żylnej.

Przewlekła niewydolność żylna

Przewlekłą niewydolność żylną definiuje się jako występowanie objawów zastoju żylnego wskutek:

  • wstecznego przepływu krwi w żyłach (refluksu),
  • zwężenia bądź niedrożności żył.

Przewlekła niewydolność żylna obejmuje:

  • chorobę żylakową,
  • zespół pozakrzepowy,
  • pierwotną niewydolność zastawek żylnych (zwykle cecha wrodzona, występująca rodzinnie),
  • zespoły uciskowe.

Ultrasonografia z kolorowym doplerem jest "złotym standardem" służącym rozpoznawaniu niewydolności żylnej - umożliwia ocenę anatomii układu żylnego kończyn dolnych, identyfikację rodzaju zaburzeń oraz określenie jego poziomu i zaawansowania.

Najskuteczniejsze metody leczenia żylaków

O preferowanej metodzie leczenia decyduje lekarz na podstawie badania USG Color Doppler, uwzględniając stopień zaawansowania żylaków oraz ich anatomię i lokalizację.